BĂNG TẢI KHÁNG DẦU (DIN 22131)


LOẠI KHÁNG DẦU (DIN 22131)

Loại cao su mặt

Cường lực kéo đứt (Mpa)

Giá trị giãn dài (%)

Giá trị mài mòn (mm3)

(120)

>=14

>=350

<=210

(280)

>=14

>=350

<=200

(333)

>=8

>=400

-

(UFLEX)

>=15

>=400

<=150

(416)

>=15

>=400

<=150