BÁNH XÍCH CAO SU QUY CÁCH B400X90X47


 BÁNH XÍCH CAO SU 

 QUY CÁCH: B400x90x47