LOẠI CHỊU NHIỆT

BĂNG LÕI THÉP CHỊU NHIỆT

Băng tải lõi thép chịu nhiệt là sản phẩm đặc biệt của dòng băng tải lõi thép được ưu tiên lựa chọn sử dụng ở các chuyền sản xuất  nung quặng, than nung, chuyển tải clinker, xi măng, gang thép,… và các dạng vật liệu có nhiệt độ cao khác.

Đặc điểm