LOẠI KHÁNG BẮT LỬA

BĂNG TẢI KHÁNG BẮT LỬA

Được sử dụng rộng rãi trong các ngành khai thác than đá và những ngành công nghiệp kh ác, những  nơi có nguy cơ phát cháy cao.