LOẠI KHÁNG DẦU

BĂNG TẢI CHỊU DẦU

Loại băng tải này dùng để chuyển tải những sản phẩm có dầu như thức ăn gia súc, phân bón, bã đậu nành, và các sản phẩm có dầu khác.