LOẠI KHÁNG HÓA CHẤT

BĂNG TẢI KHÁNG HÓA CHẤT

Băng tải lõi thép kháng hoá chất dùng để truyền tải các loại hóa chất có tính ăn mòn phá hủy cao như acid mạnh: H2SO4, HCl, …kiềm: NaOH, …và các hoá chất khác: phân bón, Urê, kali nitrat, …

Được ưu tiên sử dụng tại các dây chuyền sản xuất dài, tải trọng nặng, tốc độ nhanh.

Đặc điểm