LOẠI THÔNG DỤNG

BĂNG TẢI THÔNG DỤNG

Được sử dụng rộng trong các ngành công nghiệp xi măng, khai thác than đá, phân bón, khai thác đá, v.v