TAI BÈO

BĂNG TẢI TAI BÈO

Loại băng này dùng để chuyển tải các loại nguyên vật liệu/ sản phẩm dạng bột dễ bị rơi vải ra hai bên.